top of page

טלפון:  

פקס:

דוא"ל:           amitsitt@tauex.tau.ac.il

+972 (0)3 640 7942

+972 (0)3 640 5899
דר' עמית סיט

בניין אורנשטיין חדר 402

בית הספר לכימיה

אוניברסיטת תל-אביב

תל-אביב 6997801

חומרים הניתנים לתכנות הם חומרים אשר התכונות, ההתנהגות, והפונקציונאליות שלהם מוכתבות באופן ישיר מהאינפורמציה הכימית המוטמעת ו"מתוכנתת" בתוכם. הדוגמא הקלאסית לחומרים אלו הם החלבונים, בהם תכנות רצף חומצות האמינו הבונה את החלבון (המבנה הראשוני) קובע באופן ישיר את המבנה התלת ממדי שלו (המבנה השלישוני).

 

הקבוצה חוקרת חומרים הניתנים לתכנות כימי, אשר מכילים רצף הוראות (אינפורמציה) המקודד במבנה הכימי לשם ביצוע משימה או פונקציה ספציפיות. אנו מתמקדים בבנייה ויצירה של סיבים פולימריים חדישים עליהם מתוכנתת אינפורמציה כימית ופיזיקלית, וחוקרים כיצד ניתן להשתמש באינפורמציה זו לקיפול של סיבים חד-ממדיים למבנים תלת ממדיים, וכיצד מבנה ספציפי יכול להוביל לקישור סלקטיבי ולהתארגנות עצמית. באמצעות שימוש בכלים מהתרמודינאמיקה ומתורת האינפורמציה, אנו חוקרים את העקרונות היסודיים אשר קובעים את ההתנהגות של חומרים הניתנים לתכנות. כמו כן אנו חוקרים את השימוש בחומרים אלו ליצירה של מערכות מיקרו-מכניות ולאפליקציות רפואיות כגון הנדסת רקמות ומערכות שחרור תרופות חכמות.

 

במעבדה אנו משתמשים במגוון של רב של שיטות פבריקציה כגון ליתוגרפיה, טוויה אלקטרו-הידרודינמית, ושיטות דפוזיציה מתקדמות. כמו כן אנו משתמשים במגוון טכניקות של מיקרוסקופיה וספקטרוסקופיה לצורך אפיון, ובכלים חישוביים ותיאורטיים מגוונים למידול, ניתוח והבנת התכונות של חומרים אלו.

bottom of page